Giới thiệu

Chúng tôi công ty tại Việt Nam cung cấp dịch vụ lưu trữ Web Hosting chất lượng cao, giải pháp máy chủ và phát triển các hệ thống quản trị website, SEO. Chúng tôi cam kết đem lại những dịch vụ chất lượng quốc tế, giá cả hợp lý. Khẳng định tầm nhìn của bạn với các đối thủ cạnh tranh.

Cho thuê hosting chất lượng cao

Cho thuê hosting chất lượng cao

Là nhà cung cấp về quản lý dịch vụ lưu trữ cho các ứng dụng quan trọng. Sử dụng mạng lớp doanh nghiệp và các công nghệ kết nối, chúng tôi cung cấp ở mức cao nhất sẵn có, phục hồi, bảo mật, và đáp ứng. Chúng tôi sở hữu và vận hành dữ liệu phân tán ở các trung tâm lưu trữ trên toàn Việt Nam.

Thông minh, sáng tạo, người được uỷ quyền nắm giữ chìa khóa cho sự thành công cho công ty của chúng tôi và khách hàng của chúng tôi. Nhân viên của chúng tôi bao gồm những chuyên gia, cùng với hỗ trợ các quản trị viên hệ thống khách hàng.

Chúng tôi đạt trên toàn cầu trong hơn 1.000 khách hàng, bảo vệ hơn 1,9 tỷ các tập tin và các ứng dụng. Nhân viên của chúng tôi có một cách tiếp cận khách hàng theo định hướng chủ động để hỗ trợ các website và dữ liệu quan trọng. Chúng tôi tiếp tục và cải tiến khi có phản ánh từ khách hàng, đáp ứng đầy đủ khả năng dịch vụ lưu trữ.

Chúng tôi phục vụ khách hàng của chúng tôi 24/7 với hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp, chuyên gia thông qua trò chuyện điện thoại , email, và trực tuyến. Có hỗ trợ dành riêng cho tài khoản riêng cho khách hàng . Cung cấp  đến khách hàng đòi hỏi các cấp cao nhất của độ tin cậy, bảo mật và xem đáp ứng lưu trữ như là một đối tác kinh doanh chiến lược – không chỉ là một nhà cung cấp.

Giải pháp Khách hàng thu lợi là thành công của chúng tôi. Chúng tôi một công ty cổ phần tư nhân được thành lập vào năm 2011, quản lý phát triển chiều sâu và bề rộng các dịch vụ của chúng tôi.

Thanks you